Πολιτική προστασίας απορρήτου

Η ιδιωτικότητά σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Στο Sunshine Inn έχουμε μερικές βασικές αρχές που ακολουθούμε:

  • Δεν σας ζητάμε προσωπικές πληροφορίες εκτός αν το χρειαζόμαστε πραγματικά.
  • Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με κανέναν εκτός από την τήρηση του νόμου ή την προστασία των δικαιωμάτων μας.
  • Δεν αποθηκεύουμε προσωπικές πληροφορίες στους διακομιστές μας εκτός αν απαιτείται για την τρέχουσα λειτουργία του ιστότοπού μας.

Επισκεπτών ιστοτόπου

Όπως και οι περισσότεροι φορείς εκμετάλλευσης ιστότοπων, το Sunshine Inn συλλέγει πληροφορίες που δεν προσδιορίζουν προσωπικά το είδος που συνήθως διαθέτουν οι φυλλομετρητές ιστού και οι διακομιστές, όπως ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η προτίμηση γλώσσας, ο ιστότοπος αναφοράς και η ημερομηνία και ώρα κάθε αιτήματος επισκέπτη. η συλλογή μη προσωπικών στοιχείων είναι να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες του Sunshine Inn χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα του. Από καιρό σε καιρό, το Sunshine Inn μπορεί να απελευθερώσει συνολικά μη προσωπικές πληροφορίες, π.χ. δημοσιεύοντας μια αναφορά σχετικά με τις τάσεις στη χρήση της ιστοσελίδας του.

Το Sunshine Inn συλλέγει επίσης πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, όπως διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet (IP) για εγγεγραμμένους χρήστες και χρήστες που αφήνουν σχόλια στα ιστολόγιά μας. Το Sunshine Inn αποκαλύπτει μόνο καταγεγραμμένες διευθύνσεις IP χρηστών και σχολιαστές υπό τις ίδιες συνθήκες που χρησιμοποιεί και αποκαλύπτει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης όπως περιγράφεται παρακάτω, με την εξαίρεση ότι οι διευθύνσεις IP ιστολογίου είναι ορατές και αποκαλύπτονται στον διαχειριστή του ιστολογίου όπου έμεινε το σχόλιο.

Συγκέντρωση προσωπικών στοιχείων

Ορισμένοι επισκέπτες στις ιστοσελίδες της Sunshine Inn επιλέγουν να αλληλεπιδρούν με το Sunshine Inn με τρόπους που απαιτούν από το
Sunshine Inn να συγκεντρώνει προσωπικές πληροφορίες. Η ποσότητα και ο τύπος πληροφοριών που συλλέγει το Sunshine Inn εξαρτάται από τη φύση της αλληλεπίδρασης. Για παράδειγμα, ζητούμε από τους επισκέπτες που σχολιάζουν το ιστολόγιό μας να δώσουν ένα όνομα χρήστη και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όσοι επιθυμούν να λάβουν τις ενημερώσεις
Sunshine Inn μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συλλέγουμε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Σε κάθε περίπτωση, η Sunshine Inn συλλέγει τέτοιες πληροφορίες μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητο ή κατάλληλο για την εκπλήρωση του σκοπού της αλληλεπίδρασης του επισκέπτη με το Sunshine Inn. Το Sunshine Inn δεν αποκαλύπτει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης εκτός από αυτές που περιγράφονται παρακάτω. Και οι επισκέπτες μπορούν πάντα να αρνηθούν να παρέχουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, με την προειδοποίηση ότι μπορεί να τους εμποδίσει να συμμετάσχουν σε ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με το δικτυακό τόπο.

Συγκεντρωτικές στατιστικές

Το Sunshine Inn μπορεί να συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών στους ιστοτόπους του. Για παράδειγμα, το
Sunshine Inn μπορεί να παρακολουθεί τις πιο δημοφιλείς σελίδες στον ιστότοπο list25.com ή να χρησιμοποιεί το spam που προβάλλεται από την υπηρεσία Akismet για να εντοπίσει το spam. Το Sunshine Inn μπορεί να προβάλει αυτές τις πληροφορίες δημοσίως ή να το δώσει σε άλλους. Ωστόσο, το Sunshine Inn δεν αποκαλύπτει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης εκτός από αυτές που περιγράφονται παρακάτω.

Προστασία ορισμένων προσωπικών στοιχείων

Η Sunshine Inn γνωστοποιεί δυνητικά προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης και προσωπικής ταυτοποίησης μόνο σε εκείνα των υπαλλήλων της, των εργολάβων και των συνδεδεμένων οργανισμών που (i) πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες για να τις επεξεργαστούν στο όνομα της Sunshine Inn ή να παρέχουν υπηρεσίες διαθέσιμες στους ιστοτόπους της Sunshine Inn και ii) οι οποίοι συμφώνησαν να μην το αποκαλύψουν σε άλλους. Μερικοί από αυτούς τους υπαλλήλους, τους εργολάβους και τους συνδεδεμένους οργανισμούς ενδέχεται να βρίσκονται εκτός της χώρας καταγωγής σας. με τη χρήση των δικτυακών τόπων του Sunshine Inn, συναινείτε στη μεταφορά αυτών των πληροφοριών σε αυτούς. Η Sunshine Inn δεν θα νοικιάσει ή δεν θα πουλήσει δυνητικά προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης και προσωπικής ταυτοποίησης σε κανέναν. Εκτός από τους υπαλλήλους, τους εργολάβους και τους συνδεδεμένους οργανισμούς, όπως περιγράφεται παραπάνω, το Sunshine Inn αποκαλύπτει δυνητικά προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης και προσωπικής ταυτοποίησης μόνο κατόπιν κλήτευσης, δικαστικής εντολής ή άλλου κυβερνητικού αιτήματος ή όταν η Sunshine Inn πιστεύει καλόπιστα ότι η αποκάλυψη είναι εύλογα αναγκαία για την προστασία της περιουσίας ή των δικαιωμάτων των
Sunshine Inn τρίτων ή του ευρύτερου κοινού. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης ιστότοπου Sunshine Inn και έχετε παράσχει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, η Sunshine Inn μπορεί να σας στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας ενημερώσει σχετικά με τα νέα χαρακτηριστικά, να ζητήσετε τα σχόλιά σας ή απλώς να ενημερωθείτε για το τι συμβαίνει με το Sunshine Inn. Αν μας στείλετε ένα αίτημα (για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστήριξης ή μέσω ενός από τους μηχανισμούς ανάδρασης), διατηρούμε το δικαίωμα να το δημοσιεύσουμε προκειμένου να διευκρινίσουμε ή να απαντήσουμε στο αίτημά σας ή να μας βοηθήσετε να υποστηρίξουμε άλλους χρήστες. Η
Sunshine Inn λαμβάνει όλα τα μέτρα που είναι εύλογα αναγκαία για την προστασία από την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, μετατροπή ή καταστροφή των δυνητικά προσωπικών στοιχείων ταυτοποίησης και προσωπικής ταυτοποίησης.

Cookies

Ένα cookie είναι μια σειρά πληροφοριών που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή ενός επισκέπτη και ο browser του επισκέπτη παρέχει στον ιστότοπο κάθε φορά που επιστρέφει ο επισκέπτης. Το Sunshine Inn χρησιμοποιεί cookies για να εντοπίσει και να παρακολουθήσει τους επισκέπτες, τη χρήση του ιστότοπου Sunshine Inn και τις προτιμήσεις πρόσβασης στο δικτυακό τόπο του. Οι επισκέπτες του Sunshine Inn που δεν επιθυμούν να τοποθετήσουν cookies στους υπολογιστές τους θα πρέπει να ορίσουν τα προγράμματα περιήγησής τους να αρνηθούν τα cookies πριν χρησιμοποιήσουν τον δικτυακό τόπο του Sunshine Inn, με το μειονέκτημα ότι ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου Sunshine Inn ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά χωρίς τη βοήθεια cookies.

Σχόλια

Τα σχόλια και άλλο περιεχόμενο που υποβάλλονται στην υπηρεσία anti-spam του Akismet δεν αποθηκεύονται στους διακομιστές μας εκτός αν έχουν επισημανθεί ως ψευδώς θετικά, οπότε τα αποθηκεύουμε αρκετά για να τα χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε την υπηρεσία για να αποφύγουμε τα μελλοντικά ψευδώς θετικά.

Αλλαγές πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

Παρόλο που οι περισσότερες αλλαγές είναι πιθανό να είναι ήσσονος σημασίας, η Sunshine Inn μπορεί να αλλάζει την Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό, και κατά την αποκλειστική κρίση της Sunshine Inn. Το Sunshine Inn ενθαρρύνει τους επισκέπτες να ελέγχουν συχνά αυτή τη σελίδα για οποιεσδήποτε αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η συνεχιζόμενη χρήση αυτού του ιστότοπου μετά από οποιαδήποτε αλλαγή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου θα συνιστά την αποδοχή σας από μια τέτοια αλλαγή.